Ośrodek szkolenia ACS

ACS > Ośrodek szkolenia ACS

Ośrodek Szkolenia „ACS” Sp. z o. o.powstał pod koniec 2017 r. uzyskując uprawnienia Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego pod nr 1175 K.

Od samego początku za nadrzędny cel postawiliśmy sobie  tworzenie w Polsce rynku usług szkoleniowych, który byłby zgodny ze światowymi wzorcami. Dzięki temu nasi Klienci stają się beneficjantami nowoczesnych metod szkoleniowych, stojących na najwyższym poziomie.

Pragniemy zaoferować Państwu pełen  profesjonalizm i skuteczność. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do jakości i terminów realizowanych przez nas szkoleń oraz gwarantujemy wysoki profesjonalizm wobec naszych Zleceniodawców.

W ofercie Ośrodka Szkolenia „ACS” Sp. z o.o. można znaleźć kursy i szkolenia zawodowe dla pracowników ochrony oraz związane z bezpieczeństwem, min. ochrona osobista VIP, taktyka działań ochrony w kraju i poza granicami Polski, kursy pomocy przedmedycznej na różnych poziomach dla służb mundurowych i osób cywilnych, świadomości bezpieczeństwa w obliczu aktu terroru czy przestępstwa oraz szeroki wachlarz innych szkoleń przygotowujących osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane (paramilitarne, ochrona itp.) do prawidłowych zachowań i działania w sytuacjach kryzysowych.

Oferujemy panele szkoleniowe dla Kadry Zarządzającej oraz pracowników firm, Spółek i innych podmiotów np. Administracji Państwowej i Samorządowej, które  w swoją politykę wpisują Świadomość, Profesjonalizm i Bezpieczeństwo, pracowników każdego szczebla.

Z tego właśnie względu Kierownictwo „ACS” Sp. z o.o., od początku powstania Ośrodka Szkolenia, dążyło do pozyskania najlepszych trenerów, instruktorów i wykładowców wywodzących się ze środowiska wyższych uczelni, służb specjalnych, jednostki wojskowej GROM, którzy zdobywali doświadczenie na całym świecie. Praktyka, wiedza i profesjonalizm tych ludzi, oraz nierzadko unikatowe doświadczenie zawodowe jest najlepszą rekomendacją dla Naszej Spółki i najlepszym wyborem dla Państwa.

Oferta jaką przedstawiamy jest efektem analizy rynku, zarówno pod kątem zapotrzebowania ze strony Przedsiębiorstw, ale również jako odpowiedź na coraz to nowe formy zagrożeń dla biznesu i interesów Spółek, w powiązaniu z sytuacją geopolityczną na świecie.

Wierzymy, że nawiązanie z nami współpracy,  w zakresie podniesienia poziomu świadomości bezpieczeństwa w różnych obszarach Państwa działalności, przyniesie wymierne efekty.

 

Poniżej przedstawiamy cześć szkoleń i kursów naszej spółki:

 1. Szkolenie osób wykonujących czynności związane z kontrolą bezpieczeństwa;
 2. Szkolenia dla pracowników SUFO i WSO;
 3. Świadomość Ochrony przed Zagrożeniem Kryminalnym. Postępowanie i działania prewencyjne;
 4. Świadomość Ochrony przed Zagrożeniem Terrorystycznym. Wykrywanie i działania wyprzedzające;
 5. Budowanie poczucia własnego bezpieczeństwa;
 6. Taktyka zachowań i neutralizacji zagrożeń związanych z osobą niebezpieczną;
 7. Kurs zawodowy: Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej;
 8. Kurs doskonalący dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej;
 9. Szkolenie strzeleckie doskonalące;
 10. Profiling – identyfikacja psychologiczna w ochronie, zapobieganie aktom terroru;
 11. Wykonywanie konwoju (przygotowanie, sprzęt, realizacja, taktyka, zakończenie);
 12. Szkolenia z zakresu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

W wypadku zainteresowania naszą ofertą i chęcią uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt pod nr tel.: 22 650 15 53.