Ośrodek szkolenia ACS

ACS > Ośrodek szkolenia ACS

Ośrodek Szkolenia „ACS” Sp. z o. o. powstał pod koniec 2017 r., uzyskując uprawnienia Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego pod nr 1175 K.

Od samego początku za nadrzędny cel postawiliśmy sobie  tworzenie w Polsce rynku usług szkoleniowych, który byłby zgodny ze światowymi wzorcami. Dzięki temu nasi Klienci stają się beneficjantami nowoczesnych metod szkoleniowych, stojących na najwyższym poziomie.

Oferujemy Państwu pełen  profesjonalizm i skuteczność. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do jakości i terminów realizowanych przez nas zleceń oraz gwarantujemy lojalność i dyskrecję wobec naszych Zleceniodawców.

Podstawą naszych szkoleń jest człowiek i jego reakcje na zmieniające się warunki otoczenia. Każdorazowo nasze szkolenia są precyzyjnie profilowane do oczekiwań Klientów. Dlatego pragniemy podkreślić, że każdą ofertę budujemy indywidualnie, w oparciu o pozyskane w trakcie wspólnych rozmów, informacje. Jesteśmy otwarci na sugestie, uwagi, a także potrzeby.

W ofercie Ośrodka Szkolenia „ACS” Sp. z o.o. można znaleźć kursy i szkolenia zawodowe dla pracowników ochrony, operatorów kontroli bezpieczeństwa, związane ze świadomością bezpieczeństwa w obliczu aktu terroru, czy przestępstwa oraz szeroki wachlarz innych szkoleń przygotowujących osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane (paramilitarne, ochrona itp.) do prawidłowych zachowań i działania w sytuacjach kryzysowych.

Oferujemy panele szkoleniowe dla Kadry Zarządzającej oraz pracowników firm, Spółek i innych podmiotów (Administracji Państwowej i Samorządowej), które  w swoją politykę wpisują Świadomość, Profesjonalizm i Bezpieczeństwo  pracowników każdego szczebla.

Z tego właśnie względu Kierownictwo „ACS” Sp. z o.o. od początku powstania Ośrodka Szkolenia dążyło do pozyskania najlepszych trenerów, instruktorów i wykładowców. Praktyka, wiedza i profesjonalizm tych ludzi, oraz nierzadko unikatowe doświadczenie zawodowe jest najlepszą rekomendacją dla naszego Ośrodka Szkolenia i najlepszym wyborem dla Państwa.

Oferta jaką przedstawiamy jest efektem analizy rynku zarówno pod kątem zapotrzebowania ze strony Przedsiębiorstw, ale również jako odpowiedź na coraz to nowe formy zagrożeń dla biznesu i interesów Spółek, w powiązaniu z sytuacją geopolityczną na świecie.

Cześć szkoleń i kursów realizowanych przez Ośrodek Szkolenia ACS:

L.p. Nazwa Szkolenia Cena Szkolenia
1 Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej (245 godz.) 4750,00 zł/os.
(grupa 10 uczestników)
3170,00 zł/os.
(grupa 15 uczestników)
2375,00 zł/os.
(grupa 20 uczestników)
2 Kurs Doskonalący Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej (40 godz.) 1160,00 zł/os.
(grupa 10 uczestników)
775,00 zł/os.
(grupa 15 uczestników)
580,00 zł/os.
(grupa 20 uczestników)
3 Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt. 11.2.3.1., 11.2.3.4., 11.2.3.5., 11.2.4., 11.2.5. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 (11.2.2.) 150,00 zł/os.
4 Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty, poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego (11.2.3.1.-11.2.3.3.) 1 700,00 zł/os.
5 Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego (11.2.3.1.) 1 200,00 zł/os.
6 Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa ładunku i poczty (11.2.3.2.) 800,00 zł/os.
7 Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego (11.2.3.3.) 800,00 zł/os.
8 Specjalistyczne szkolenie osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole (11.2.3.5.) 130,00 zł/os.
9 Ponowna certyfikacja lub ponowne zatwierdzenie osób obsługujących urządzenia rentgenowskie lub sprzęt EDS bądź pracowników weryfikujących urządzenia do prześwietlania osób (11.3.1) 200,00 zł/os.
10 Szkolenie osób zajmujących się ochroną statków powietrznych (11.2.3.7) 120,00 zł/os.
11 Specjalistyczne szkolenia osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych) (11.2.4) 150,00 zł/os.
12 Szkolenie osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska (11.2.6) przeprowadzane stacjonarnie w języku polskim lub języku angielskim 110,00 zł/os.
13 Szkolenie regularnie powtarzane dla operatorów kontroli bezpieczeństwa (11.4.1) 180,00 zł/os.
14 Szkolenie w zakresie Instrukcji przepustkowej i procedur zgłaszania sytuacji mogących zagrozić bezpieczeństwu na Lotnisku Chopina 70,00 zł/os.
15 Świadomość Ochrony przed Zagrożeniem Kryminalnym. Postępowanie i działania prewencyjne. Ustalane indywidualnie
16 Świadomość Ochrony przed Zagrożeniem Terrorystycznym. Wykrywanie i działania wyprzedzające. Ustalane indywidualnie
17 Wydanie duplikatu Zaświadczenia 25,00 zł/os.