Dezynfekcja

ACS > Dezynfekcja

W ramach naszej działalności proponujemy Państwu usługę, będącą jednym z rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcje Sanitarną działań podejmowanych w przeciwdziałaniu zagrożeniu związanemu z rozprzestrzenianiem się wirusów – w tym wirusa SARS-CoV-2, jak i skutecznej dezynfekcji dużych powierzchni i pomieszczeń w takich przypadkach.

METODY, Z KTÓRYCH KORZYSTAMY:

Wykorzystujemy dwie skuteczne metody dezynfekcji pomieszczeń (jednocześnie bezpiecznych dla ludzi oraz wyposażenia budynków):

  1. Zamgławianie ULV– zabieg polega na wytworzeniu mgły wodnej za pomocą profesjonalnych generatorów zimnej mgły. Metoda ta odznacza się wysoką skutecznością oraz krótkim czasem wykonania. Wytworzona mgła w postaci kropel o wielkości 30 mikronów razem ze środkiem biobójczym rozpylana jest w powietrzu, docierając do trudno dostępnych miejsc. Wydajność tej metody to ok. 600 m2 powierzchni na godzinę. Czas potrzebny na opadnięcie mgły i dezaktywację środków chemicznych to ok. 8h od zakończenia zabiegu.
  1. Metoda opryskowa– zalecana do stosowania na zewnątrz budynków. Polega na rozpyleniu roztworu preparatu bezpośrednio na dezynfekowane powierzchnie za pomocą opryskiwacza. Jest to metoda przynosząca bardzo szybkie efekty i odznacza się bardzo dużą wydajnością. Wydajność to ok. 400 m2 powierzchni na godzinę.

ŚRODKI, KTÓRE WYKORZYSTUJEMY DO DEZYNFEKCJI:

Dezynfekcję wykonujemy przy użyciu profesjonalnego preparatu biobójczego DEZOR GDU, posiadającego dopuszczenie przez  Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który jest preparatem dezynfekcyjnym do ogólnego stosowania m.in. w miejscach publicznych i obiektach przemysłowych, w placówkach służby zdrowia i opieki medycznej.

KONTAKT W SPRAWIE USŁUGI:

Zespół Zakupów i Spraw Handlowych

Artur Sierociński
Tel.: 691 016 415
E-Mail: handlowy@a-cs.pl