KIEROWNIK ZESPOŁU PLANOWANIA I JAKOŚCI

ACS > Ogłoszenie o pracę > KIEROWNIK ZESPOŁU PLANOWANIA I JAKOŚCI

Wymiar zatrudnienia:

Pełen etat.

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa.

Wynagrodzenie:

od 5 000 do 8 000 brutto.

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie Zespołem wspierającym działania planowania, organizacyjno-administracyjne oraz szkoleniowe dla pracowników wykonujących kontrolę bezpieczeństwa w portach lotniczych na terenie kraju.

Wymagania:

 • Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub Unii Europejskiej i posługiwanie się biegle w mowie i piśmie językiem polskim;
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 • Wykształcenie średnie;
 • 4 lata pracy na stanowisku funkcyjnym związanym z bezpieczeństwem fizycznym lub zarządzaniem zespołami ludzkimi w ochronie w lotnictwie cywilnym;
 • Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących zadania na zajmowanym stanowisku;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i przedstawiania rekomendacji;
 • Umiejętność analizowania problemów, poszukiwania i wdrażania rozwiązań;
 • Wysoki poziom komunikatywności;
 • Asertywność.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie działającej na rynku od ponad 10 lat;
 • Motywacyjny system wynagradzania;
 • Prywatną opiekę medyczną (pakiet świadczeń medycznych dofinansowywany przez pracodawcę);
 • Świadczenia socjalne (ZFŚS).

Miejsce składania lub przesyłania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@a-cs.pl lub za pomocą poniższego formularza.

Do rozpatrzenia przesyłanej korespondencji oraz CV, niezbędne jest umieszczenie w ich treści zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Proponowana treść zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz w CV przez "ACS" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 17 stycznia 49 (KRS: 0000312312) na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne pod adresem:
https://a-cs.pl/?page_id=1059