DYREKTOR BIURA KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA

ACS > Ogłoszenie o pracę > DYREKTOR BIURA KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA

Wymiar zatrudnienia:

Pełen etat.

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa.

Wynagrodzenie:

od 8 000 do 11 000 brutto.

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie sprawnej koordynacji i nadzoru nad realizacją zadań z zakresu kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym realizowanych przez Spółkę w portach lotniczych na terenie kraju.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe II stopnia – preferowane z zakresu zarządzania lub bezpieczeństwa;
 • Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i uprawnień osoby dopuszczonej do posiadania broni;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub Unii Europejskiej i posługiwanie się biegle w mowie i piśmie językiem polskim;
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z kierowaniem zasobami ludzkimi
  w obszarze bezpieczeństwa lub pokrewnym;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Znajomość programów biurowych oraz systemów elektronicznych niezbędnych na zajmowanym stanowisku;
 • Umiejętność planowania i organizacji czasu pracy własnej i podległego personelu;
 • Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących zadania na zajmowanym stanowisku;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i przedstawiania rekomendacji;
 • Umiejętność zarządzania powierzonymi aktywami oraz planowania budżetu dla podległego organizacyjnie obszaru;
 • Terminowość, samodzielność i dyspozycyjność;
 • Rzetelność, wysoka postawa etyczna, komunikatywność.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie działającej na rynku od ponad 10 lat;
 • Motywacyjny system wynagradzania;
 • Prywatną opiekę medyczną (pakiet świadczeń medycznych dofinansowywany przez pracodawcę);
 • Samochód służbowy;
 • Świadczenia socjalne (ZFŚS).

Miejsce składania lub przesyłania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@a-cs.pl lub za pomocą poniższego formularza.

Do rozpatrzenia przesyłanej korespondencji oraz CV, niezbędne jest umieszczenie w ich treści zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Proponowana treść zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz w CV przez "ACS" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 17 stycznia 49 (KRS: 0000312312) na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne pod adresem:
https://a-cs.pl/?page_id=1059