STARSZY SPECJALISTA DS. COMPLIANCE

ACS > Ogłoszenie o pracę > STARSZY SPECJALISTA DS. COMPLIANCE

Wymiar zatrudnienia:

Pełen etat.

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa.

Wynagrodzenie:

od 4 000 do 5 700 brutto.

Zakres obowiązków: 

 • Zapobieganie zmaterializowaniu się ryzyka naruszenia prawa lub regulacji wewnętrznych;
 • Implementacja przepisów prawa, zasad, norm i standardów do procedur wewnętrznych;
 • Pełnienie doradztwa w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych dla wewnętrznych komórek organizacyjnych;
 • Nadzór nad prawidłowym wdrażaniem procedur wewnętrznych;
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych;
 • Monitorowanie zaistniałych incydentów;
 • Podejmowanie działań wspierających oraz naprawczych;
 • Raportowania o zidentyfikowanych nieprawidłowościach;
 • Opracowanie, wdrożenie oraz doskonalenie sytemu i regulacji wewnętrznych obejmujących działania merytoryczne realizowane w ramach działań compliance;
 • Prowadzenie działań edukacyjnych wśród pracowników i współpracowników Spółki w zakresie podległego obszaru merytorycznego.

Wymagania:

 • Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub Unii Europejskiej i posługiwanie się biegle w mowie i piśmie językiem polskim;
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 • Wykształcenie wyższe II stopnia prawnicze;
 • 2 letnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu compliance bądź pokrewnego;
 • Umiejętność stosowania oraz właściwej interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących funkcjonowanie na wskazanym stanowisku;
 • Znajomość programów biurowych niezbędnych na zajmowanym stanowisku;
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoki poziom komunikatywności;
 • Obowiązkowość;
 • Terminowość i dyspozycyjność;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Profesjonalizm w realizacji powierzanych obowiązków;
 • Mile widziane certyfikaty z zakresu compliance lub audytu wewnętrznego;
 • Preferowane będą osoby posiadające tytuł zawodowy: „adwokat” lub „radca prawny”.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie działającej na rynku od ponad 10 lat;
 • motywacyjny system wynagradzania;
 • dla osób z tytułem zawodowym „adwokat” lub „radca prawny”, po okresie próbnym możliwość awansu z uposażeniem do kwoty 6 600 zł brutto.
 • prywatną opiekę medyczną (pakiet świadczeń medycznych dofinansowywany przez pracodawcę);
 • świadczenia socjalne (ZFŚS).

Miejsce składania lub przesyłania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@a-cs.pl w tytule wpisując „Starszy Specjalista ds. Compliance” lub za pomocą poniższego formularza.

Do rozpatrzenia przesyłanej korespondencji oraz CV, niezbędne jest umieszczenie w ich treści zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Proponowana treść zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz w CV przez "ACS" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 17 stycznia 49 (KRS: 0000312312) na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne pod adresem:
https://a-cs.pl/?page_id=1059