GŁÓWNY SPECJALISTA DS. JAKOŚCI W KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA

ACS > Ogłoszenie o pracę > GŁÓWNY SPECJALISTA DS. JAKOŚCI W KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA

Wymiar zatrudnienia:

Pełen etat.

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa.

Wynagrodzenie:

od 5 000 do 8 000 brutto.

Zakres obowiązków:

 • Rozpatrywanie skarg dotyczących realizacji zadań wynikających z przepisów ochrony w lotnictwie cywilnym;
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających, przedstawienie wniosków i zaleceń oraz nadzór nad ich realizacją w zakresie naruszeń postanowień przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego;
 • Analiza protokołów z zewnętrznych audytów kontroli jakości, w celu oceny ich wyników oraz wypracowania rozwiązań wpływających na poprawę poziomu świadczonych usług;
 • Współpraca z przedstawicielami zarządzających portami lotniczymi w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania:

 • Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub Unii Europejskiej i posługiwanie się biegle w mowie i piśmie językiem polskim;
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 • Wykształcenie średnie;
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 • Certyfikat Operatora Kontroli Bezpieczeństwa;
 • Certyfikat Instruktora Ochrony Lotnictwa Cywilnego;
 • 3 lata pracy na stanowisku funkcyjnym związanym z bezpieczeństwem fizycznym lub zarządzaniem zespołami ludzkimi w ochronie w lotnictwie cywilnym;
 • Umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących zadania na zajmowanym stanowisku;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i przedstawiania rekomendacji;
 • Umiejętność analizowania problemów, poszukiwania i wdrażania rozwiązań;
 • Wysoki poziom komunikatywności;
 • Wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie działającej na rynku od ponad 10 lat;
 • Motywacyjny system wynagradzania;
 • Prywatną opiekę medyczną (pakiet świadczeń medycznych dofinansowywany przez pracodawcę);
 • Świadczenia socjalne (ZFŚS).

Miejsce składania lub przesyłania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@a-cs.pl  z dopiskiem „Główny Specjalista ds. Jakości w Kontroli Bezpieczeństwa” lub za pomocą poniższego formularza.

Do rozpatrzenia przesyłanej korespondencji oraz CV, niezbędne jest umieszczenie w ich treści zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Proponowana treść zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz w CV przez "ACS" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 49 (KRS: 0000312312) na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne pod adresem:
https://a-cs.pl/?page_id=1059