MŁODSZY SPECJALISTA DS. BHP – WARSZAWA

ACS > Ogłoszenie o pracę > MŁODSZY SPECJALISTA DS. BHP – WARSZAWA

Forma zatrudnienia:

Umowa o Pracę.

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa.

Zakres obowiązków:

 • realizacja wymagań wynikających z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.);
 • inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków BHP w organizacji i ocenę ich zgodności z wymogami krajowymi;
 • działania doskonalące funkcjonujący system bezpieczeństwa pracy w oparciu o przepisy BHP oraz procedury obowiązujące w Organizacji;
 • sporządzanie wewnętrznych raportów, analiz oraz prezentacji;
 • opracowanie, aktualizacja oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji BHP, przechowywanie jej zgodnie z uregulowaniami prawnymi oraz obsługa komputerowych programów BHP;
 • opiniowanie instrukcji i procedur w zakresie BHP;
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad BHP;
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu BHP;
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
 • udział w pracach zakładowej komisji BHP.

Wymagania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub Unii Europejskiej i posługiwanie się biegle w mowie i piśmie językiem polskim;
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe z zakresu BHP;
 • aktualne uprawnienia Inspektora BHP;
 • bardzo dobra znajomość przepisów z obszaru bezpieczeństwa pracy;
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku;
 • wysoki poziom umiejętności analitycznych, systematyczność i komunikatywność;
 • dobra, praktyczna umiejętność posługiwania się pakietem Office;
 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania relacji interpersonalnych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie działającej na rynku od ponad 10 lat;
 • merytoryczne wsparcie w procesie adaptacji;
 • prywatną opiekę medyczną (pakiet świadczeń  medycznych dofinansowywany przez pracodawcę)
 • świadczenia socjalne (ZFŚS).

Miejsce składania lub przesyłania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:  rekrutacja@a-cs.pl w tytule wpisując: „Młodszy Specjalista ds. BHP” lub za pomocą poniższego formularza.

Do rozpatrzenia przesyłanej korespondencji oraz CV, niezbędne jest umieszczenie w ich treści zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Proponowana treść zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz w CV przez "ACS" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 17 stycznia 49 (KRS: 0000312312) na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne pod adresem:
https://a-cs.pl/?page_id=1059