Kategoria: Ogłoszenie o pracę

ACS > Ogłoszenie o pracę

PRACOWNIK WSPARCIA KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA – ZIELONA GÓRA – BABIMOST

Wymiar zatrudnienia: Pełen etat. Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra Wynagrodzenie: od 2600 do 4000 brutto. Zakres obowiązków:  wsparcie pracowników kontroli bezpieczeństwa na terenie lotniska. Wymagania: posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz uprawnień osoby dopuszczonej do posiadania broni obiektowej; ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z […]

Read more

STARSZY SPECJALISTA W ZESPOLE ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI – WARSZAWA

Forma zatrudnienia: Umowa o Pracę. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa. Wynagrodzenie: 5000 brutto. Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji na potrzeby działalności dydaktycznej Ośrodka zgodnie z przepisami prawa oświatowego; współudział w definiowaniu dodatkowych celów działalności Ośrodka Szkolenia i udział w ich realizacji; asystowanie w opracowywaniu i wdrożeniu strategii Ośrodka Szkolenia; zapewnienie bezpiecznego przechowywania danych uczestników szkoleń i instruktorów; […]

Read more

STARSZY SPECJALISTA DS. REKRUTACJI

Wymiar zatrudnienia: Pełen etat. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa. Zakres Obowiązków:  Zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia poprzez organizowanie i przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych na wszystkie stanowiska organizacyjne w organizacji; Budowanie wizerunku pracodawcy poprzez organizowanie kampanii rekrutacyjnych; Koordynowanie i realizacja programów rozwojowych pracowników (udział w projektach tworzących programy motywacyjne); Współpraca z agencjami pracy na potrzeby pozyskiwania nowych pracowników; Współpraca z regionalnymi […]

Read more

PRACOWNIK PORZĄDKOWY

Forma zatrudnienia: Umowa o Pracę lub Umowa Cywilno-Prawna. Miejsce wykonywania pracy: Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie. Wynagrodzenie: Umowa o pracę – od 2350 zł brutto do 3000 zł brutto, Umowa cywilno-prawna – od 15 zł brutto/godz. Zakres obowiązków: Bieżące utrzymanie czystości i porządku w ramach powierzonego zakresu prac w obiektach i na terenach […]

Read more

PRACOWNIK PORZĄDKOWY – POKŁADY SAMOLOTÓW WARSZAWA

Wymiar zatrudnienia: Pełen etat. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa. Wynagrodzenie: Umowa o pracę – 3300 brutto, Umowa cywilno-prawna – od 15,75 zł /godz. brutto Zakres obowiązków:  Utrzymanie czystości statków powietrznych w ramach powierzonych obowiązków wraz z doposażaniem pokładu w odpowiednie materiały higieniczne. Wymagania: posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku; posiadanie obywatelstwa polskiego lub […]

Read more

PRACOWNIK WSPARCIA KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA – WARSZAWA

Wymiar zatrudnienia: Pełen etat. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa. Wynagrodzenie: od 3200 do 4000 brutto. Zakres obowiązków:  wsparcie pracowników kontroli bezpieczeństwa na terenie lotniska. Wymagania: ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; posiadanie obywatelstwa polskiego lub Unii Europejskiej i posługiwanie się biegle w mowie i piśmie językiem polskim; […]

Read more

OPERATOR KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA – WARSZAWA

Wymiar zatrudnienia: Pełen etat. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa. Wynagrodzenie: od 4600 do 5400 brutto. Zakres obowiązków: wykonywanie kontroli bezpieczeństwa na terenie lotniska. Wymagania: posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; posiadanie obywatelstwa polskiego lub Unii Europejskiej i posługiwanie się biegle w mowie i piśmie językiem polskim; niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; wykształcenie […]

Read more

MŁODSZY PARKINGOWY – KASJER

Forma zatrudnienia: Umowa Cywilno-Prawna – od 16.00 – 17.00 zł brutto/godz., Umowa o Pracę – do 2800 zł brutto. Miejsce wykonywania pracy: Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie. Zakres obowiązków: Bieżąca obsługa parkingów w ramach powierzonego zakresu obowiązków na terenie Lotniska Chopina. Wymagania: posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku; posiadanie obywatelstwa […]

Read more

STARSZY INSTRUKTOR OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO

Wymiar zatrudnienia: Pełen etat. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa. Wynagrodzenie: 5500 zł brutto. Zakres obowiązków: Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. Wymagania: posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; posiadanie obywatelstwa polskiego lub Unii Europejskiej i posługiwanie się biegle w mowie i piśmie językiem polskim; aktualne uprawnienia Instruktora Ochrony Lotnictwa Cywilnego (wpis […]

Read more

MŁODSZY KOORDYNATOR – KIEROWCA

Forma zatrudnienia: Umowa o Pracę Miejsce wykonywania pracy: Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie. Zakres obowiązków: Kierowanie pojazdami mechanicznymi po płycie lotniska; Koordynowanie i wykonywanie prac porządkowych na pokładach statków powietrznych. Wymagania: Posiadanie prawa jazdy kat. B – warunek konieczny; Minimum roczne doświadczenie w kierowaniu pojazdami w ramach wykonywanej pracy zawodowej; Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego […]

Read more