Kategoria: Ogłoszenie o pracę

ACS > Ogłoszenie o pracę

STARSZY SPECJALISTA DS. WSPARCIA ZARZĄDU

Wymiar zatrudnienia: Pełen etat. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa. Wynagrodzenie: 6000 zł brutto. Zakres obowiązków: Obsługa biurowa Zarządu Spółki, Organizowanie spotkań a także innych wydarzeń biznesowych Spółki, Obsługa kalendarza spotkań Zarządu Spółki, Organizowanie wyjazdów służbowych dla Zarządu Spółki/Pracowników, Wsparcie w przygotowaniu oraz weryfikacja poprawności rozliczeń wydatków służbowych Zarządu, Współpraca z innymi działami Spółki, Grupy Kapitałowej oraz […]

Read more

PRACOWNIK W KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA – RADOM

Wymiar zatrudnienia: Pełny etat. Miejsce wykonywania pracy: Lotnisko im. F. Chopina w Warszawie, a docelowo I kwartał 2023 r.: Port Lotniczy Radom – Sadków Do momentu rozpoczęcia podstawowej działalności lotniska w Radomiu, osoby z Radomia i okolic będą pracowały na terenie Lotniska w Warszawie w celu zdobycia, na koszt pracodawcy, niezbędnych uprawień. Z uwagi na dynamiczną […]

Read more

PRACOWNIK WSPARCIA KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA – WARSZAWA

Wymiar zatrudnienia: Pełny etat. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa. Wynagrodzenie: od 4230 do 4700 zł brutto (w zależności od posiadanych uprawnień) Zakres obowiązków:  wsparcie pracowników kontroli bezpieczeństwa na terenie lotniska. Wymagania: ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju Unii Europejskiej […]

Read more

PRACOWNIK PORZĄDKOWY

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę lub Umowa cywilno-prawna. Miejsce wykonywania pracy: Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie. Wynagrodzenie: Umowa cywilno-prawna – od 19.70 zł brutto/godz. Zakres obowiązków: bieżące utrzymanie czystości i porządku w ramach powierzonego zakresu prac w obiektach i na terenach zewnętrznych. Wymagania: posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku; posiadanie […]

Read more

OPERATOR KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA – WARSZAWA

Wymiar zatrudnienia: Pełny etat. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa. Wynagrodzenie: od 6340 zł brutto (w zależności od posiadanego doświadczenia na stanowisku Operatora Kontroli Bezpieczeństwa) Zakres obowiązków: wykonywanie kontroli bezpieczeństwa na terenie lotniska. Wymagania: posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju Unii Europejskiej i posługiwanie się […]

Read more

PRACOWNIK WSPARCIA KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA – ZIELONA GÓRA – BABIMOST

Wymiar zatrudnienia: Pełny etat. Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra Wynagrodzenie: zasadnicze od 3776,00 brutto (dla osób z wpisem na listę KPOF) + dodatkowe elementy wynagrodzenia Zakres obowiązków:  wsparcie pracowników kontroli bezpieczeństwa na terenie lotniska. Wymagania: posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz uprawnień osoby dopuszczonej do posiadania broni obiektowej; ukończony 21 rok życia […]

Read more

OPERATOR KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA – ZIELONA GÓRA – BABIMOST

Wymiar zatrudnienia: Pełny etat. Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra – Babimost. Wynagrodzenie: zasadnicze 4596,00 brutto + dodatkowe elementy wynagrodzenia Zakres obowiązków: wykonywanie kontroli bezpieczeństwa na terenie lotniska. Wymagania: posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju Unii Europejskiej i posługiwanie się biegle w mowie i […]

Read more